Et prosjekt for å få streamet politiradio live på nett.

Med litt prøving og feiling så har vi en fungerende stream fra nødetatene i Tromsø frem til de går over til det nye nødnettet.

Politi

2-5 = Operasjonssentralen

0 = Ledende enhet (F.eks. "Alfa-05" er operativ uteleder i kommandobilen)

1 = Fot/sykkel-patrulje

2 = Cellebil (kassevogn)

3 = Uniformert personbil

4 = Sivilbil

6 = Motorsykkel

AMK

De operere med kommunenummer og så et bil nummer.

F.eks. "02-01" er kommune nr 1902 og bil 1 som igjen blir første bilen i Tromsø.

Brann

De har gått over på en løsning som gjør at det eneste som sendes ukryptert er selv utkallingen av mannskapet. Resten av kommunikasjon vil være kryptert.