Oversikt over kommunenummerene i Troms politidistrikt

Kommune

Nummer

Tromsø

1902

Bardu

1922

Målselv

1924

Sørreisa

1925

Dyrøy

1926

Tranøy

1927

Torsken

1928

Berg

1929

Lenvik

1931

Balsfjord

1933

Karlsøy

1936

Lyngen

1938

Storfjord

1939

Kåfjord

1940

Skjervøy

1941

Nordreisa

1942

Kvænangen

1943