Her er et knipe ofte brukte forkortelser på eteren:

 

 

Dekkmerke = kallesignal.

Bruksnummer = Nummer på bilen (står på siden foran dørene på uniformerte biler).

AMK = ambulanse

FREG = Folkeregisteret

AUTOSYS = Motorvognregisteret (førerkort og registrering på kjøretøy)

11 siffer / 13 siffer = Personnummer.

FF = forenklet forelegg

INK-SYS = Fotoregister og arrestjournal

BOT = det sentrale bøteregister

LØSREG = Løsøreregisteret

SANSAK = Sanerte Straffesaker

BB = Bærbart Samband/Radiosett

DIV-LEDER = Divisjons Leder

ELYS = Det sentrale etterlysningsregisteret

FREMKOM = Fremmedkontrollinstansenes Felles Dataregister

OPS = Ordnet På Stedet

PO = Politioperativt System (Datalogg / Vaktjournal)

SSP = Det Sentrale Straffe Og Politiopplysningsregisteret

STRASAK = Straffesaksregisteret (Rulleblad)

OL = Operasjonsleder (fungerende politisjef)

UFB = Uten Fast Bopel / Bolig (Hjemløs)

UAS = Ute Av Stand (Ofte brukt ved fyll o.l.)

22-1 = Mistanke Promillekjøring (se div.lover.)

127 = Vold mot offentlig tjenestemann (se div.lover.)

17 = Løsgjengerloven §17

 

Her er et knipe ofte brukte lovreferanser/tallkoder som ofte er situasjonsbeskrivende for hva som skjer på nevnte eter:

 

Straffeloven:

§ 127. Vold mot offentlig tjenestemann

§ 147. Innbrudd.

§ 162. Narkotikaforbrytelse

§ 163. Falsk forklaring

§ 168. Falsk anmeldelse

§ 192. Utuktig omgang

§ 193. Utuktig omgang med bevisstløs

§ 195. Utuktig omgang, barn u. 14 år

§ 196. Utuktig omgang, barn u. 16 år

§ 207. Incest

§ 208. Incest med brødre/søstre.

§ 209. Incest eller utuktig omgang av barn under 18 år.

§ 227. Trusler

§ 228. Legemsfornærmelse

§ 229. Legemsbeskadigelse

§ 233. Drap

§ 255. Underslag

§ 256. Grovt underslag

§ 257. Tyveri

§ 258. Grovt tyveri

§ 260. Bilbrukstyveri

§ 266. Utpressing

§ 267. Ran

§ 268. 2. ledd: Grovt ran

§ 270. Bedrageri

§ 271. Grovt bedrageri

§ 291. Skadeverk

§ 292. Grovt skadeverk.

§ 326. Hindre/forulempe offentlig tjenestemann

§ 317. Heleri (3. ledd: Grovt heleri)

§ 376. Blotting.

§ 378. Uanstendig oppførsel.

§ 384. Slagsmål.

 

Vegtrafikkloven:

§ 31. Hjemmelen for straff.

§ 3. Uaktsom kjøring.

§ 5. Overtredelse av skiltregler m.v.

§ 6-1. Fartsoverskridelse.

§ 9-8. Brukstyveri Bil.

§ 12-1. Fører som er innblandet i trafikkuhell forlater ulykkesstedet ulovlig.

§ 17-1. Ulovlig kjøretøy.

§ 18-1. Transport av farlig gods.

§ 22-1. Kjøring i påvirket tilstand

§ 22-2. Mistanke om overtredelse av andre bestemmelser som kan gi uaktsom virkning.

§ 22-3. Fører med eller uten egen skyld er innblandet i trafikkuhell.

§ 22-4. Stanset av politiet eller i trafikkontroll.

§ 23. Dårlig stand av kjøretøy.

§ 31. Straff i form av bøter eller inndraging av førerkortet.

 

Annet:

§ 31. Legemiddler.

§ 162. Brudd på narkotika loven (162 annet ledd = grove nark forbrytelser).

§ 4-1. Brudd på trafikkregler.

§ 6-0. Falsk Alarm.

§ 07-4. Besittelse av mer en 20g narkotika.