5 tone

Dette er et internasjonalt toneanropsystem, som benyttes i Norge og noen få andre land, deriblant Sverige og Frankrike. Hjelpekorpsene, amk,brannvesenet, brukere av lukket nett, osv benytter dette. VHF jaktradioer benytter 5-tone CCIR.

 

Enkelt forklart består 5-tone av at vi med radioen sender fem toner etter hverandre, der hver tone tilsvarer et tall. Det innebærer at 1 stk 5-tone er et 5-sifret tall.

 

Dette er ikke de samme tonene vi benytter når vi slår et telefonnr fra en fasttelefon eller mobiltelefon, da telefoner ikke benytter CCIR, men DTMF (fasttelefoner). Men de tonene vi kan høre i telefonen gir oss en forståelse av systemet. Vi bruker altså tonesystemet DTMF når vi benytter telefonbank/kontofon, eller når vi ringer et telefonnr og blir bedt om å taste et tall.

 

Radioamatørene benytter et annet system, CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) eller DCS (Digital Code Squelch). CTCSS og DCS benevnes som tonesquelch, mens 5-tone er et system for selektivt oppkall.

 

Det offentlige helsenettet benytter også CCIR i sitt VHF helseradionett (men ikke i det nye TETRA-nettet).

Brannvesenet benytter samme 5-tone som hjelpekorpsene, men siffrene har en annen betydning. Dette er beskrevet i helsenett-spesifikasjonen IK-2343.

 

Det er vanlig at den første av de 5 tonene, den såkalte førstetonen, er en lang tone på 700ms. De øvrige tonene er på 100ms. Mellom to stk 5-toner er det 300ms tidsluke, men mottageren skal akseptere 200-400ms, og førstetonen skal også kunne være kort.